Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt?

Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du är delägare i bostadsrättsföreningens alla tillgångar och skulder. Tillsammans med dina grannar äger du både hus och kringområde. Ägandet av en bostadsrätt innebär både rättigheter och skyldigheter. Dina skyldigheter är att följa bostadsrättsföreningens stadgar och betala avgifterna i tid. När du överlåter din lägenhet har du rätt att sälja den till vem du vill men överlåtelsen måste godkännas av styrelsen.

Alla boende i föreningen måste ta sitt ansvar inte bara för den egna lägenheten utan även för fastigheten som sådan samt för hus och kringmiljöer. Detta för att vi även i fortsättningen ska bo så bra som vi gör i vår förening.

Vi bor till självkostnad

Som delägare/medlem i bostadsrättsföreningen betalar du en månadsavgift. Föreningen har inget vinstintresse, månadsavgifterna skall helt enkelt täcka alla utgifter för föreningen såsom lån, driftskostnader mm. Styrelsen ansvarar för att det finns en hållbar ekonomisk planering, den redovisas i samband med årsstämman. På årsstämman har medlemmarna i föreningen möjlighet att påverka den ekonomiska planen, styrelsens sammansättning och andra frågor som de vill att styrelsen ska driva.

Reparationsfond

Varje månad går en del av månadsavgiften till respektive lägenhets repfond. Det är pengar som varje boende har rätt att disponera till reparationer inne i lägenheten. Utbetalning ur fonden görs genom ifyllnad av formulär som skickas till Riksbyggen.

Lägenhetsnycklar

Lägenhetsnycklarna passar förutom till lägenhetens ytterdörr även till lägenhetsförråd, tvättstuga, cykelförråd, soprum samt förråd för trädgårdsredskap.

Utemiljö

Området ligger med närhet till skog och natur. Inne i bostadsområdet skapas ett slags torg i mitten av varje PLUS. Torgen blir en naturlig träffpunkt både för vuxna och barn.

Lekplatser

Vid varje torg finns en mindre lekplats. I kvarteret finns även en lekplats för äldre barn och en liten fotbollsplan.

Snöskottning

Snöskottning i direkt anslutning till din bostad och ditt förråd sköter du själv. I övrigt har föreningen avtal med ett företag som ansvarar för snöskottningen. Vaktmästarna skottar utanför tvättstuga, matkällare och soprum.

Städdagar

Vanligtvis anordnas en städdag per år, på våren. Vi boende tillsammans, vuxna och barn, städar, fixar och lagar det som är av behov just då. Detta är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar.

Trafik

Området är planerat som ett bilfritt område. Detta innebär att parkering och uppställningar av bilar ska ske på anvisade parkeringsplatser och inte inne bland husen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vårt område trafikfritt till förmån för oss själva och våra barn. Genom att parkera fordon på avsedda platser kan vi undvika olyckor samt hålla nere våra kostnader för bl. a snöröjning och skador på markanläggningen.

Röbäckshus 5

Föreningen består av 104 lägenheter och radhus. Samtliga huskroppar är tvåvåningshus. Till varje lägenhet/radhus hör ett kallförråd på 7 kvm samt ett gemensamt cykelförråd.

Ombyggnationer

För att göra ändringar utanför lägenheten krävs ett godkännande från föreningens styrelse samt i vissa fall bygglov från kommunen.

Förvaltning

Föreningen har förvaltningsavtal med Riksbyggen, kontakta styrelsen för information om förvaltare.

Vidare läsning från Riksbyggen