Gemensamhetsutrymmen

Tvättstugorna

I området finns tre tvättstugor, en i varje plus. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med en speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret. För att alla ska trivas i tvättstugan är det viktigt att man lämnar den välstädad enligt de instruktioner som finns uppsatta.

 • Tvättpass som ej påbörjats inom en timme är tillgängliga för andra.
 • Torktumlare och torkskåp får nyttjas en timme efter avslutat tvättpass.
 • Var noga med att flytta bokningscylindern efter avslutat tvättpass.
 • Felanmälan görs till Riksbyggen Dag & Natt 0771-860 860. Sätt också upp en lapp på den trasiga maskinen.

Cykelförråd

I varje plus finns ett gemensamt cykelförråd. Dit passar din lägenhetsnyckel. Dessutom finns det även cykelskjul vid varje gård.

Källsorteringsrum/Kretsloppsrum

I respektive garagelänga finns ett källsorteringsrum. Källsorteringsrummen hålls låsta, din lägenhetsnyckel passar till dessa dörrar. Hushållsavfall lämnas i Umevas avsedda kärl, se anslag i soprummen för information om hur du källsorterar i de olika kärlen.

Grovsopor ansvarar respektive bostadsrättsinnehavare för att forsla bort till återvinningscentralen. Detta är gratis för privatpersoner. Föreningen ansvarar inte för bortforsling av möbler, spisar, grillar etc.

Matkällare

I det tredje pluset finns det matkällare där man kan hyra fack för en fast månadskostnad, se kontaktpersoner för mer information.

Gemensamma lokaler

Det finns gemensamma lokaler i varje plus med olika funktioner. Dessa får endast nyttjas av boende i föreningen. Bokning av samlingslokal och övernattningsrum måste ske av lägenhetsinnehavaren. Rökning och husdjur är förbjudet i våra gemensamma lokaler.

Övernattningsrum

I det tredje pluset finns ett övernattningsrum. Det är inrett med fyra sängplatser, sängkläder, kök samt tv. Tillgång till toalett finns. Betalning sker i samband med uthämtning av nyckeln. Bokning, se separat kontaktlista.

Bastu och gym

I det andra pluset finns bastu och gym. Nycklar till dessa kvitterar du ut från ansvarig person, se kontaktpersoner.

Samlingslokalen

I det första pluset finns samlingslokalen, där får högst 30 personer vistas samtidigt. Bokningslista och mer information finns utanför tvättstugan.

Regler för användning av samlingslokalen

 • Samlingslokalen kan användas av de boende.
 • Lägenhetsinnehavaren skriver upp adressnumret för varje bokad dag. Var tydlig med när bokningen avslutas.
 • Man får boka lokalen max två dagar efter varandra.
 • Om du inte ska använda lokalen måste du AVBOKA.
 • Om någon missköter sig kan klagomål lämnas till ansvarig person för vidarebefordran till styrelsen.
 • Se fliken kontaktpersoner för kontakt med ansvarig person.
 • Observera att det är LÄGENHETSINNEHAVAREN som är ansvarig och bokar, hämtar och återlämnar nyckeln.