Husdjur

Detta är ett område som populärt bland djurägare. Det betyder att det bor både katter och hundar här vilket kan vara bra att känna till. Umeå kommun skriver bl. a. följande om hundar och katter:

”Hundägaren har ett stort ansvar för sin hund och gentemot omgivningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa upp att djurhållning inte stör miljön och människors hälsa. När det gäller djurens välmående är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden. Som hundägare berörs du av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Katter är mycket uppskattade sällskapsdjur som skänker många människor stor glädje. Kattens naturliga beteende gör att den är svår att hålla på begränsade områden och detta ställer krav på kattens ägare. Det ligger i kattens natur att ströva över relativt stora ytor och att ”ruta in” sitt revir. Detta är något som kan vara svårt att som kattägare styra och som kan skapa obehag för andra. Katten måste tas hand om så att den inte stör omgivningen. Kattägare och icke kattägare ska kunna trivas i varandras närhet.”

Läs mer från Umeå Kommun