Parkering

Parkeringskort

Till varje lägenhet hör tre stycken parkeringstillstånd som skall användas av de som kommer på besök. Tillståndet skall placeras enligt instruktionerna som finns på parkeringstillståndet.

Det är varje boendes ansvar att byta ut sina kort om dessa går sönder eller ej kan avläsas. Korten byts ut hos styrelsen. Styrelsen har extra kort att låna ut vid t. ex. femtioårskalas eller så kan man låna av sina grannar.

Glöm inte att lämna dina parkeringstillstånd till nästa boende om du flyttar.

Parkeringsregler

Området är skyltat med P- Zon Förbud ,vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden, utom där det är skyltat med P- tillåten.

Skylten ” Förhyrda platser” betyder att endast den som hyrt platsen förfogar över denna.

Skylten ”Besökande” betyder att endast fordon som besöker fastigheten får parkera på dessa platser. (Fordon som är registrerade på fastigheten men som brukas av annan eller av ägaren får ej parkera på dessa platser). Besökare ska också ha ett besökstillstånd som placeras väl synligt i vänstra hörnet av framrutan.

Skylten P betyder parkering högst 24 timmar måndag till fredag. Dag före helgdag och helgdagar behöver fordonet ej flyttas.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, i övrigt gäller P- förbud.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område, detta för att vi skall få en bra boendemiljö. Det innebär att det är förbud mot trafik med motordrivna fordon. Vilket också gäller mopeder och motorcyklar inne på gårdarna. Tänk även på att tomgångskörning är förbjudet så slå av motorn.

Vi vill också påminna om att ni inte får lämna kvar motorvärmarkabeln i el-uttaget på motorvärmarstolparna när ni kör iväg. Det är förbjudet enligt svensk lag. Om barn leker med dessa kan det få förödande konsekvenser.

Det är även förbjudet att dra ut en elkabel från garage och fönster.

Om någon erhåller en kontrollavgift skall ni vända er till adressen som står på baksidan av kontrollavgiften.

Uthyrning av förhyrda platser

Riksbyggen sköter om distribueringen av föreningens förhyrda p-platser (garage, motorvärmare, strömlösa). Riksbyggen Dag & natt nås enklast på telefon 0771-860 860.

Garage & motorvärmarplatser

Det finns garage, motorvärmarstolpar och strömlösa parkeringsplatser att hyra. Garagen är kallgarage med motorvärmare. Mellan var fjärde, femte garageplats är det väggar av spånskivor, i övrigt limträpelare. Blockera ej ventilerna.

Det är du som hyr motorvärmarplatsen som är ansvarig för att sladden inte lämnas kvar i uttaget. Enligt svensk lag är detta förbjudet. Kabeln kan vara strömförande och frestande att leka med för barn. Jordfelsbrytare är installerade i alla motorvärmaruttag.

Husvagnsparkering

I föreningen finns det åtta stycken husvagnsparkeringar. Dessa har kommit till på initiativ av flera husvagnsägare som byggde parkeringarna helt ideellt.